Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nâng mức hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp
06 | 03 | 2013
Theo Quyết định 358/QĐ-TTg vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành, mức hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp (BHNN) cho hộ nông dân cận nghèo được nâng lên 90%, thay vì mức 80% trước đó.

Cùng với đó, hộ nông dân, cá nhân, tổ chức sản xuất nông nghiệp tham gia thí điểm bảo hiểm đối với vật nuôi vẫn được hưởng cơ chế, chính sách hỗ trợ theo Quyết định 719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; Quyết định 1442/QĐ-TTg về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 719/QĐ-TTg; Quyết định 142/2009/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh và Quyết định 49/2012/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định 142/2009/QĐ-TTg về cơ chế chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.


Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố thuộc địa bàn triển khai thí điểm sẽ căn cứ vào mức bồi thường bảo hiểm thực tế để quyết định  mức cụ thể sẽ hỗ trợ trực tiếp cho các hộ nông dân, cá nhân, tổ chức sản xuất nông nghiệp bảo đảm tổng mức bồi thường bảo hiểm và mức hỗ trợ trực tiếp đối với trường hợp vật nuôi bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra theo nguyên tắc không vượt quá giá trị kinh tế của vật nuôi tại thời điểm vật nuôi bị thiệt hại.


Thủ tướng Chính phủ cũng quy định cụ thể về thời hạn ký kết các hợp đồng bảo hiểm đó là, các hợp đồng bảo hiểm được ký kết đến ngày 31-12-2013 và tổng kết, đánh giá phải tiến hành trước ngày 30-6-2014.


Theo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), sau hơn 1 năm triển khai thực hiện thí điểm BHNN, nhiều hợp đồng bảo hiểm đã được ký kết và nhiều nông dân đã thực sự hưởng lợi khi tham gia bảo hiểm. Trong năm 2013, Bộ Tài chính tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện BHNN tại nhiều địa phương trên cả nước.


Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cho biết, tính đến hết năm 2012 việc thí điểm BHNN đã triển khai ở tất cả các tỉnh, thành phố với 169.764 hộ dân tham gia ký hợp đồng bảo hiểm (trong đó 85% hộ nghèo). Trong đó, tổng giá trị bảo hiểm cây trồng, vật nuôi, thủy sản là 3.631 tỷ đồng, phí bảo hiểm đạt 233,414 tỷ đồng.
Cụ thể, đã có 28.988 ha  diện tích lúa tham gia bảo hiểm của 130.252 hộ nông dân, tổng giá trị được bảo hiểm hơn 942.311 triệu đồng, đã phát sinh bồi thường 12,102 tỷ đồng và đã bồi thường 9 tỷ đồng.


Về bảo hiểm vật nuôi tại các tỉnh Bắc Ninh, Đồng Nai, Nghệ An, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Bình Định, Hà Nội, đã có 32.812 hộ tham gia bảo hiểm cho 326.301 vật nuôi với tổng giá trị được bảo hiểm là 500,139 tỷ đồng. Trong đó, đã phát sinh bồi thường 251 triệu đồng và đã bồi thường 54 triệu đồng.


Bảo hiểm thủy sản tại các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre, Cà Mau với tổng diện tích tham gia là 223.797 ha, 6.700 hộ tham gia, tổng giá trị được BH là 2.189,476 tỷ đồng, đã phát sinh bồi thường 354,561 tỷ đồng và đã bồi thường 88.878 triệu đồng.


Được biết, trong năm 2013, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện thí điểm BHNN. Đồng thời chỉ đạo các doanh nghiệp bảo hiểm trong việc xem xét bồi thường quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm theo đúng điều kiện, điều khoản của hợp đồng đã giao kết, phù hợp với quy định của pháp luật; Tiếp tục hoàn thiện công tác mô hình tổ chức Ban chỉ đạo, trong đó tập trung công tác đề phòng, hạn chế tổn thất; phòng chống trục lợi bảo hiểm…


Lãnh đạo Bộ Tài chính cũng lưu ý các cơ quan chức năng trong quá trình thực hiện BHNN cần quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, phải đảm bảo an toàn, làm đến đâu chắc chắn đến đó vì đây là một chính sách mới và có liên quan đến lợi ích của người dân. Cùng với việc khẩn trương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, cần quản lý giám sát chặt chẽ quá trình triển khai, hỗ trợ kinh phí cho các đối tượng chính sách, giải quyết bồi thường đúng chế độ quy định đảm bảo lợi ích người dânTheo VINANET
Báo cáo phân tích thị trường