Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Bảo hiểm nông nghiệp sẽ được hỗ trợ tài chính
06 | 05 | 2011
Mức hỗ trợ tài chính cụ thể sẽ do Cục kinh tế hợp tác và Bộ Tài chính thống nhất trước khi chương trình thí điểm bảo hiểm nông nghiệp có hiệu lực.

Từ ngày 1-7, chương trình thí điểm bảo hiểm nông nghiệp sẽ có hiệu lực và để doanh nghiệp tham gia vào chương trình thì nhiều khả năng chính phủ sẽ hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp trong giai đoạn đầu.

Đây là thông tin được ông Phạm Khánh Ly, Cục phó Cục kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn, cơ quan thường trực chịu trách nhiệm thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online qua điện thoại chiều ngày 5-5.

Ông Ly cho biết, để chương trình thí điểm bảo hiểm nông nghiệp có hiệu lực thì Chính phủ đã giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Tài chính cùng phối hợp và để làm sao không chỉ nông dân mà cả doanh nghiệp cũng tham gia.

The ông Ly, lâu nay, khi gặp thiên tai là người dân được nhận hỗ trợ từ Chính phủ nên có nhiều trường hợp nông dân đã khai thêm thiệt hại để nhận thêm tiền hỗ trợ từ chính phủ. Còn khi nông dân tham gia bảo hiểm thì người dân phải có trách nhiệm với cây trồng, vật nuôi của mình và khó có thể khai thêm thiệt hại.

“Khi gặp thiên tai, dịch bệnh một số dân thường khai thêm số lượng heo, trâu, bò bị chết để nhận thêm tiềm hỗ trợ nhưng khi tham gia bảo hiểm nông nghiệp thì việc này sẽ không xảy ra vì bị kiểm soát của doanh nghiệp bảo hiểm. Bên cạnh đó, người dân sẽ có trách nhiệm hơn trong việc chăm sóc bảo vệ vật nuôi, cây trồng vì họ đã đóng tiền bảo hiểm trước đó”, ông Ly dẫn chứng.

Theo Cục kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn, để chương trình thí điểm bảo hiểm nông nghiệp có hiệu lực khi áp dụng thì nhiều khả năng Chính phủ sẽ chỉ định đích danh doanh nghiệp chịu trách nhiệm đứng ra bảo hiểm nông nghiệp cho nông dân. Dĩ nhiên, kèm theo đó là những hỗ trợ tài chính cho những doanh nghiệp này.

Mức hỗ trợ tài chính cụ thể như thế nào, theo ông Ly thì Cục kinh tế hợp tác và Bộ Tài chính sẽ cùng làm việc với nhau để thống nhất trước khi chương trình thí điểm bảo hiểm nông nghiệp có hiệu lực.  Theo TBKTSG
Báo cáo phân tích thị trường