Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Bảo hiểm giá lúa cho nông dân
03 | 03 | 2010
Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA cho biết, sẽ thực hiện việc "bảo hiểm giá lúa cho vụ đông xuân 2009-2010 trong cả nước.
Căn cứ vào giá thành sản xuất lúa, VFA quy định giá bảo hiểm là 4.000 đồng/kg để bảo đảm nông dân có lãi từ 40% trở lên. Ðây là lúa khô mua tại kho các doanh nghiệp và không phải là giá sàn. Nếu thị trường biến động xấu, giá lúa giảm xuống dưới 4.000 đồng/kg thì VFA sẽ chỉ đạo các doanh nghiệp thành viên tăng cường mua vào để kích giá tăng trở lại. Bước đầu sẽ thí điểm ở Hậu Giang, Long An, Trà Vinh, Cần Thơ,... để rút kinh nghiệm. Qua việc thực hiện giá bảo hiểm này, các vụ tới, VFA sẽ căn cứ vào giá thành sản xuất để tính giá bảo hiểm.


Theo Kinh tế & Đô thị
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ