Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Từ ngày 15/2, nông dân được hỗ trợ khi gặp rủi ro
07 | 01 | 2010
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hai do thiên tai, dịch bệnh.

Theo đó hỗ trợ đối với diện tích cây trồng tối thiểu là 500 ngàn đồng/ha. Cụ thể, nếu diện tích cây trồng bị thiệt hại hơn 70%, nhà nước sẽ hỗ trợ 1 triệu đồng/ha đối với lúa thuần hoặc ngô và rau màu các loại; 1,5 triệu đồng/ha đối với lúa lai; 2 triệu đồng/ha đối với cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm. Khi diện tích cây trồng thiệt hại từ 30-70%, hỗ trợ 500 ngàn đồng/ha đối với lúa thuần hoặc ngô và rau màu các loại; 750 ngàn đồng/ha đối với lúa lai và mức hỗ trợ 1 triệu đồng/ha dành cho cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm.

Đối với vật nuôi tối đa là 2 triệu đồng/con giống, nếu vật nuôi bị thiệt hại do thiên tai, nhà nước sẽ hỗ trợ từ 7.000-15.000 đồng/con giống gia cầm, 500 ngàn đồng/con giống lợn, 1 triệu đồng/con giống hươu, nai, cừu, dê và 2 triệu đồng/con giống trâu, bò, ngựa. Nuôi trồng thủy sản được hỗ trợ không dưới 1 triệu đồng/ha, đối với diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại hơn 70%, mức hỗ trợ từ 3-7 triệu đồng/ha; thiệt hại từ 30-70%, hỗ trợ từ 1-3 triệu đồng/ha. Lồng bè nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại hơn 70% sẽ được hỗ trợ từ 3 - 5 triệu đồng/100m3 lồng; thiệt hại từ 30-70% hỗ trợ từ 1-3 triệu đồng.

Nguồn kinh phí, các tỉnh miền núi, Tây Nguyên sẽ được ngân sách TW hỗ trợ 80% kinh phí bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Các tỉnh, thành phố còn lại được hỗ trợ 70% kinh phí. Riêng Hà Nội và TPHCM chủ động sử dụng dự phòng ngân sách địa phương để thực hiện chính sách trên.Theo Báo Nông nghiệp Việt Nam
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ