Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Năm 2010: Xuất khẩu thủy sản sẽ đạt 4-4,5 tỷ USD
30 | 08 | 2007
"Công nghiệp hoá, hiện đại hoá ngành thuỷ sản, nâng cao khả năng cạnh tranh, đưa xuất khẩu thuỷ sản tiếp tục tăng trưởng một cách hiệu quả, bền vững, có vị thế cao trên thị trường quốc tế". Đó là phương hướng được đề ra trong Chương trình phát triển xuất khẩu thuỷ sản đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Chương trình đặt mục tiêu đến năm 2010, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản bình quân trên 9%/năm; giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 4 - 4,5 tỷ USD. Đến 2020, trình độ công nghệ chế biến thuỷ sản tương đương với các nước phát triển, đưa thuỷ sản tiếp tục là ngành kinh tế mũi nhọn và là một trong những ngành hàng xuất khẩu chủ lực của cả nước.Bích Thuỷ (Theo Báo NTNN)

Báo cáo phân tích thị trường