Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam 6 tháng đầu năm 2008 đạt 1,8 tỷ USD
01 | 07 | 2008
Theo Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), tháng 6-2008, giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản cả nước ước đạt khoảng 300 triệu USD.

Như vậy, tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản trong hai quý đầu năm 2008 ước đạt khoảng trên 1,8 tỷ USD, bằng 43% kế hoạch năm.
Vẫn theo VASEP, chỉ tiêu xuất khẩu thủy sản của cả nước năm 2008 đạt 4,2 tỷ USD là khó thực hiện được do ngành thủy sản đang gặp nhiều khó khăn. Doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản hiện nay gặp rất nhiều khó khăn về nguồn vốn vay ngân hàng để thu mua nguyên liệu cho sản xuất. Trong khi đó, nhiều người nuôi thủy sản đối mặt với tình trạng cá không bán được.
 Nguồn: http://vinanet.vn
Báo cáo phân tích thị trường