Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu thủy sản Việt Nam có thể đạt 4,3 tỷ USD
05 | 11 | 2009
Đó là dự báo của Bộ NN&PTNT tại cuộc họp chiều 4-11 bàn về xuất khẩu thủy sản. Trong 10 tháng năm 2009, ngành thủy sản chịu tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thu hẹp thị trường xuất khẩu và chịu sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường quốc tế, cùng với việc các nước nhập khẩu gia tăng các biện pháp bảo hộ mậu dịch.

Do đó, kết quả trong 10 tháng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam chỉ đạt gần 3,5 tỷ USD, giảm 8,7% so với cùng kỳ năm 2008. Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ NN&PTNT, giá cả một số mặt hàng xuất khẩu thủy sản đang có xu hướng tăng trở lại, kết hợp với việc đẩy mạnh các biện pháp xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường của các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực này sẽ tạo điều kiện cho xuất khẩu thủy sản Việt Nam có bước cải thiện hơn trong 2 tháng cuối năm. Dự báo xuất khẩu thủy sản Việt Nam trong năm 2009 vẫn có thể đạt 4,3 tỷ USD.Theo www.hanoimoi.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường