Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Cá tuyểt được tiêu thụ mạnh tại Mĩ
03 | 11 | 2009
Theo Viện Thuỷ sản quốc gia Mĩ (NFI), cá tuyểt là một trong 8 loài cá được tiêu thụ phổ biến nhất tại Mĩ trong 5 năm qua.
Cụ thể, trung bình hàng tuần mỗi cửa hàng tại Mĩ thu về 105 USD từ việc bán các sản phẩm cá tuyết, tăng 6,7% so với mức trung bình của năm 2008. Doanh số bán cá tuyết chiếm tổng cộng 1,8% tổng doanh số từ  các mặt hàng thuỷ hải sản.

AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường