Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
9 tháng đầu năm xuât khẩu thủy sản của Argentina giảm
29 | 10 | 2009
Xuất khẩu thuỷ sản và thuỷ sản nước ngọt của Argentina trong 9 tháng đầu năm 2009 đạt 341.731 tấn, trị giá 820 triệu USD, giảm 19,2% về khối lượng và 11,6% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong đó, xuất khẩu mực bạch tuộc đạt 50.421 tấn về lượng và 59,3 triệu USD về giá trị. Xuất khẩu tôm tuy chỉ đạt 37.489 tấn nhưng kim ngạch lên tới 232,9 triệu USD. Tây Ban Nha tiếp tục là thị trường xuất khẩu hàng đầu của thuỷ sản Argentina với kim ngạch nhập khẩu trong 9 tháng đầu năm lên tới 258,8 triệu USD. Brazil đứng thứ 2 với kim ngạch 103,2 triệu USD và Italia đứng thứ 3 với kim ngạch 73,8 triệu USD.

AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường