Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Indonexia sẽ cho phép nhập khẩu tôm
28 | 10 | 2009
Chính phủ Indonexia sẽ cho phép nhập khẩu tôm nhưng theo hạn ngạch nhắm đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho các nhà máy chế biến của nước này.
Bộ trưởng hàng hải và nghề cá nước này cho biết, nhập khẩu tôm là một vấn đề lớn nên cần được xem xét cẩn thận trước khi ra quyết định.

AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường