Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu tôm 9 tháng đầu năm: Sự khởi sắc tại thị trường Nhật.
27 | 10 | 2009
Tính đến hết tháng 9/2009, xuất khẩu tôm của Việt Nam đã đạt 144,3 nghìn tấn, đạt kim ngạch 1.151 triệu USD, tăng 6,4% về khối lượng nhưng lại giảm 1,2% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.
Tính riêng tháng 9, xuất khẩu tôm các loại tiếp tục giảm 2,2% về giá trị so với cùng kỳ 2008. Các thị trường xuất khẩu chính của tôm Việt Nam vẫn là Nhật Bản, Mĩ, EU, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Đặc biệt, tại thị trường Nhật Bản, lần đầu tiên trong vòng 9 tháng đầu năm 2009, xuất khẩu tôm Việt Nam đạt mức tăng trưởng dương cả về khối lượng và kim ngạch. Cụ thể, lượng xuất khẩu đạt 5.091 tấn, tăng 7,5%, kim ngạch đạt 51,7 triệu USD, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm ngoái. 
Trong khi đó, tại thị trường Mĩ, theo các thống kê mới nhất, lượng nhập khẩu tôm Việt Nam trong tháng 9/2009 đã có bước thụt lùi khá lớn, khi giảm 37,1% về lượng và 41,6% về giá trị so với cùng kỳ 2008.


AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường