Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu thủy sản sụt mạnh trong quý III/2009
25 | 01 | 2010
Đây là số liệu Báo cáo ngành Thủy sản Việt Nam, quý III/2009 vừa được nhóm nghiên cứu của Vietnam Report chính thức công bố ngày 18/1/2010.

Theo số liệu báo cáo, trong 9 tháng đầu năm 2009, GDP theo giá thực tế của ngành thủy sản đạt 44.738 tỷ đồng, chiếm gần 18% GDP khu vực nông - lâm - thủy sản và gần 4% GDP thực tế cả nước trong quý III.


Nếu tính theo giá so sánh năm 1994, GDP của thủy sản trong 9 tháng đạt 9854 tỷ đồng, chiếm 17% GDP khu vực nông - lâm - thủy sản và 2,7% GDP cả nước quý III, tăng khoảng 2,6% so với cùng kỳ năm 2008.


Giá trị sản xuất thủy sản trong 9 tháng năm 2009 đạt 38.789,3 tỷ đồng, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó giá trị sản xuất ngành nuôi trồng đạt 25.590,4 tỷ đồng, tăng 1,6% và ngành khai thác đạt 13.198,9 tỷ đồng, tăng 6,8% so với cùng kỳ 2008.


Trong 9 tháng đầu năm 2009, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 3,038 tỷ USD, giảm 9,1% so với cùng kỳ năm 2008; khối lượng xuất khẩu đạt 873.513 tấn, giảm 6,1% so với cùng kỳ năm trước


Xuất khẩu tôm – Gập ghềnh các thị trường chính
Xuất khẩu tôm của cả nước trong tháng 9/2009 đạt 23,3 nghìn tấn, đạt giá trị 184,4 triệu USD, tăng 5,9% về khối lượng và giảm 2,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2008. Tổng khối lượng xuất khẩu tôm trong 9 tháng đầu năm đạt 144.236 tấn và trị giá 1151,018 triệu USD, tăng 6,4% về khối lượng và giảm 1,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2008.


Xuất khẩu cá tra, basa – Giảm mạnh trên thị trường chủ lực
Trong tháng 9, xuất khẩu cá tra, basa của cá nước đạt 58,6 nghìn tấn với kim ngạch xuất khẩu đạt 125,2 triệu USD, giảm 16,3% và 18,3% về khối lượng và giá trị so với cùng kỳ năm 2008. Tính chung trong 9 tháng đầu năm 2009, cả nước xuât khẩu 441,3 nghìn tấn cá tra, basa đạt kim ngạch 985,3 triệu USD, giảm 8,6% và 8,9% về khối lượng và giá trị so với cùng kỳ năm trước.

 Nguồn: VCCI
Báo cáo phân tích thị trường