Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
AGROINFO công bố "Báo cáo thị trường cao su quý III/2009”
01 | 09 | 2009
Tiếp theo ấn phẩm “Báo cáo thường niên ngành hàng cao su Việt Nam 2008 và triển vọng 2009”, Trung tâm Thông tin PTNNNT (AGROINFO) tiếp tục giới thiệu “Báo cáo thị trường cao su quý III/2009”


Báo cáo thị trường cao su quý III/2009 đưa ra những phân tích toàn diện và cập nhật các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường cao su trong nước, thế giới nửa đầu năm 2009 và triển vọng về xu hướng của thị trường trong những tháng cuối năm 2009.

• Sản xuất cao su của Việt Nam và thế giới;
• Biến động giá cả thị trường cao su trong nước và quốc tế
• Các nhân tố ảnh hưởng đến cung, cầu cao su quốc tế: các nước sản xuất chính, diễn biến ngành công nghiệp ô tô, giá dầu lửa….
• Triển vọng những tháng cuối năm 2009: Giá cao su, cung cầu cao su, các thị trường xuất khẩu cao su triển vọng….

Báo cáo thị trường cao su quý III/2009 sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách cấp trung ương và địa phương, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp trong công tác hoạch định chính sách và thông tin tham khảo. Tất cả các số liệu trong báo cáo được thu thập từ các nguồn thông tin đã công bố công khai của các tổ chức nghiên cứu quốc tế có uy tín như: Tập đoàn nghiên cứu cao su quốc tế (IRSG), Hiệp hội các nước sản xuất cao su thiên nhiên (ANRPC), Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan và Cục Trồng trọt-Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam.

Xem thông tin về báo cáo tại đâyAGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường