Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Đầu tư 30.000 tỷ đồng cho phát triển cao su
11 | 08 | 2009
Theo tin từ Bộ NN&PTNT, từ nay đến năm 2015, cả nước sẽ tiếp tục trồng mới 220.000ha cao su để nâng tổng diện tích lên 800.000ha và sản lượng mủ đạt 1,1 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu đạt 1,8 tỷ USD

Với mục tiêu trên, tổng mức đầu tư kế hoạch khoảng 30.000 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước tập trung cho đầu tư hạ tầng vùng dự án và đào tạo nghề, còn lại là vốn của doanh nghiệp, của dân và vốn tín dụng.

Chính phủ cũng quy hoạch cao su cho các vùng, trong đó vùng Đông Nam bộ trồng mới 25.000ha trên đất sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả. Vùng Tây Nguyên trồng mới khoảng 100.000ha, vùng Duyên hải Nam Trung bộ, Bắc Trung bộ và các tỉnh Tây Bắc cũng được định hướng quy hoạch cao su với diện tích ổn định từ 40.000ha đến 80.000ha./. AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường