Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thanh Hoá mở rộng diện tích cao su lên 17.000 ha vào năm 2010
03 | 09 | 2007
Công ty Cao su Thanh Hoá thuộc Tập đoàn Cao su Việt Nam đã quyết định đầu tư trồng mới thêm hơn 10.000 ha, nâng tổng diện tích cao su trên địa bàn Thanh Hoá lên 17.000 ha vào năm 2010

Nhờ sáp nhập vào Tập đoàn Cao su Việt Nam tháng 3/2004 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới, sắp xếp lại các doanh nghiệp Nhà nước, Công ty Cao su Thanh Hoá có nhiều điều kiện thuận lợi về vốn đầu tư, kỹ thuật trồng, chăm sóc, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, giúp người trồng cao su yên tâm mở rộng diện tích trồng mới, chăm sóc diện tích đã trồng. Trong 3 năm (từ 2004 đến 2006), công ty đã đầu tư hơn 22 tỷ đồng cho các hộ chăm sóc diện tích cao su đã trồng, mở các lớp đào tạo, tập huấn quy trình kỹ thuật chăm sóc, khai thác mủ cho các nông trường viên và các hộ nông dân trong vùng. Nhờ được đầu tư chăm sóc theo quy trình kỹ thuật, hơn 1.000 ha cao su mới trồng đều phát triển tốt, có khả năng rút ngắn thời kỳ kiến thiết cơ bản từ 7 năm xuống 5 năm là đưa vào kinh doanh. Công ty cũng đã đầu tư trên 21 tỷ đồng xây dựng Nhà máy chế biến cao su Cẩm Thuỷ, với công suất 3.000 tấn mủ khô/năm; xây dựng và nâng cấp mạng lưới đường giao thông phục vụ trồng cao su và dân sinh trong vùng thuộc các nông trường do công ty quản lý với số vốn trên 23,5 tỷ đồng; đầu tư cho các nông trường và các hộ nông dân tham gia trồng cao su 5 tỷ đồng phát triển chăn nuôi bò thịt và đang lập dự án xây dựng nhà máy chế biến phân bón vi sinh công suất 5.000 đến 7.000 tấn/năm phục vụ chăm sóc cao su. Trong thời kỳ 2007 đến 2010, công ty tiếp tục đầu tư 200 tỷ đồng bằng nguồn vốn vay ngân hàng quốc tế để trồng mới hơn 7.000 ha cao su tiểu điền và 3.200 ha cao su đại điền. Trong đó, năm 2007, Công ty trồng mới gần 1.000 ha. Cũng trong năm 2007, công ty dự kiến thu mua, chế biến 2.000 tấn mủ khô xuất khẩu, đạt giá trị 3 triệu USD./.Nguồn tin: TTXVN
Báo cáo phân tích thị trường