Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giá cao su giảm mạnh
08 | 10 | 2007
Giá mủ cao su liên tục giảm trong ba tuần qua, hiện chỉ còn khoảng 35 triệu đồng/tấn, giảm 7-8 triệu đồng/tấn so với mức cuối tháng 7-2006. Tại các nhà vườn, giá cao su bán ra chỉ còn 28-29 triệu đồng/tấn
Giá mủ cao su liên tục giảm trong ba tuần qua, hiện chỉ còn khoảng 35 triệu đồng/tấn, giảm 7-8 triệu đồng/tấn so với mức cuối tháng 7-2006. Tại các nhà vườn, giá cao su bán ra chỉ còn 28-29 triệu đồng/tấn. Theo một cán bộ Tổng công ty Cao su VN, các thị trường tiêu thụ cao su thiên nhiên lớn như Trung Quốc, Nhật Bản... có chính sách hạn chế việc nhập khẩu để kềm giá mủ cao su.

http://www.tuoitre.com.vnBáo cáo phân tích thị trường