Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Năng suất cao su Việt Nam tương đương thế giới
21 | 09 | 2007
Tổng Công ty Cao su Việt nam cho biết, hiện nay, Tổng Công ty có 5 công ty thành viên và 35 nông trường đạt năng suất bình quân 2tấn/ha, góp phần đưa năng suất bình quân của tổng công ty lên 1,73 tấn/ha, tương đương với nước đạt năng suất mủ cao trên thế giới là Ấn Độ.

Năm 2006 với thị trường tiêu thụ ổn định, giá bán cao, nên hầu hết các công ty cao su thành viên đã chú trọng vào công tác bảo vệ vườn cây, đầu tư các tiến bộ khoa học trong việc thâm canh, tăng năng suất, chống sâu bệnh trên cao su... Nhờ đó, có nhiều công ty và nông trường đã đạt năng suất trên 2 tấn/ha.^ Điển hình như Công ty cao su Lộc Ninh năm nay sẽ đạt năng suất 2,1 tấn/ha, đứng thứ hai sau Công ty cao su Tây Ninh dự kiến đạt năng suất 2,3 tấn/ha (cao nhất trong toàn ngành cao su). Các Công ty cao su Bình Long, Đồng Phú, Tân Biên, Phước Hòa cũng dự kiến sẽ đạt năng suất 2 tấn/ha trong năm nay. Nhờ vậy, nên năm 2006 này, theo thông báo của Tổng Công ty Cao su Việt Nam sẽ có tổng doanh thu đạt mức cao nhất từ trước đến nay với khoảng 10.000 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận trước thuế sẽ đạt 4.000 tỷ đồng.

Hiện nay, Tổng công ty đã triển khai kế hoạch trồng mới thêm 70.000 ha trong giai đoạn từ năm 2006-2010, đến năm 2013 định hình diện tích cao su trong nước là 320.000 ha (chưa tính đến diện tích 100.000 ha liên doanh trồng mới cao su ở nước bạn Campuchia và Lào), với năng suất bình quân đạt từ 1,8 đến 2 tấn/ha./.TTXVN
Báo cáo phân tích thị trường