Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Gia Lai: diện tích cao su tiểu điền sẽ đạt 15.000 ha vào năm 2010
30 | 08 | 2007
Đến nay, toàn tỉnh Gia Lai đã có gần 70 xã đăng ký tham gia dự án trồng cao su tiểu điền với tổng diện tích đăng ký đến năm 2010 là 15.000 ha.
Một số địa phương nằm trong vùng chuyên canh cây cao su bà con đã tận dụng hết nương rẫy cũ^, những diện tích lâu nay trồng sắn, ngô, lúa cạn sang trồng cao su. 250 hộ đồng bào Gia Rai ở 3 xã Ia Nan, Ia Lang và Ia KLa huyện Đức Cơ đã phá bỏ vườn tạp để trồng 350 ha cao su trong năm nay.

Ngoài chính sách hỗ trợ của tỉnh, các công ty cao su đứng chân trên địa bàn tỉnh cũng đang là "bà đỡ" vững chắc cho dự án phát triển cao su tiểu điền. Các công ty đã có nhiều việc làm thiết thực như: hỗ trợ nông dân khai hoang, cung cấp giống, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây cho bà con... Những năm gần đây cao su được giá nên nông dân trong tỉnh đã rất tích cực tham gia dự án. Các huyện thuộc vùng cao su tập trung như: Chư Sê, Chưprông, Đắc Đoa, Đức Cơ... đã có hàng ngàn hộ nông dân đăng ký trồng cao su tiểu điền, trong đó có tới 70% là đồng bào dân tộc thiểu số. Dự án được triển khai từ năm 2000 thì đến tháng 8/2006 đã có 5.000 ha cao su tiểu điền, riêng năm 2006 toàn tỉnh đã trồng mới được 2.200 ha. Quy mô bình quân mỗi hộ trồng 1,5 ha, nhiều hộ có trang trại cao su từ 5 đến 10 ha. Làng Mra xã KDang huyện Đắc Đoa năm 2000 được chọn làm thí điểm với 50 hộ đồng bào dân tộc Ba Na trồng 100 ha cao su tiểu điền, đến nay tính cả chi phí hai hoang, trồng mới và chăm sóc trong 6 năm mỗi ha hết 12 triệu đồng mà giá trị vườn cây hiện tại đã là hơn 100 triệu đồng/ha./.(Nguon tin: TTXVN)
Báo cáo phân tích thị trường