Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Kim ngạch xuất khẩu cao-su vượt ngưỡng một tỷ USD
29 | 08 | 2007
Bộ Thương mại cho biết, kế hoạch năm 2006 xuất khẩu mặt hàng cao-su của cả nước là 860 triệu USD, nhưng đến hết tháng 10 đã đạt gần 1,1 tỷ USD, được xếp hạng là một trong 15 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu từ một tỷ USD/năm trở lên.
Cũng theo Bộ Thương mại, mặc dù từ tháng 8 đến nay, giá xuất khẩu cao-su có giảm nhưng bình quân cả năm giá xuất khẩu cao-su vẫn ở mức 30 triệu đồng/tấn, nhờ vậy, cả năm toàn ngành cao-su sẽ có lợi nhuận trước thuế khoảng 4.000 tỷ đồng, cao hơn 1.000 tỷ đồng so với năm ngoái.


Báo cáo phân tích thị trường