Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Cam Thủy phấn đấu đưa diện tích cao-su lên 500 ha
13 | 04 | 2010
Xác định cao-su là cây trồng mũi nhọn, có hiệu quả kinh tế cao, phù hợp điều kiện thổ nhưỡng, trong những năm qua xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ (Quảng Trị) đã tập trung phát triển được 350 ha cao-su.

Trong đó, 37 ha đã đưa vào khai thác; sản lượng năm 2009 đạt 130 tấn mủ nước, cho thu nhập bình quân khoảng 45-50 triệu đồng/ ha. Thực hiện hiệu quả chương trình phát triển cây cao-su, hằng năm xã có kế hoạch chăm sóc, trồng mới 30-35 ha, phấn đấu đến năm 2015 nâng diện tích cao-su toàn xã lên 500 ha, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống cho bà con nông dân. Cùng với trồng cao-su, xã cũng chú trọng đầu tư thâm canh, chọn các loại giống lúa, lạc, sắn cao sản (trên diện tích gieo trồng ổn định 670-700 ha/ năm) nhằm đạt năng suất lúa 47 tạ/ ha, lạc 15-18 tạ/ ha và 20 tấn sắn/ ha. Hiện nay tỷ lệ hộ nghèo của xã đã giảm 14,8% so với năm 2010, còn 13,2%.Theo Nhân Dân Online
Báo cáo phân tích thị trường