Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Năm 2006: Sản xuất của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam tăng trưởng
29 | 09 | 2007
Ước tính đến hết năm 2006, giá trị tổng sản lượng các đơn vị thuộc Tập đoàn CNCS VN đã thực hiện được 10.815 tỷ đồng, trong đó giá trị sản lượng cao su đạt 9.724 tỷ đồng, riêng kim ngạch xuất khẩu đạt 351,440 triệu USD, tăng 9,97% so với kế hoạch.
Tổng doanh thu đạt 10.680 tỷ đồng, trong đó doanh thu mủ cao su 9.589 tỷ, tăng 0,96% KH. Kết quả sản xuất kinh doanh dự kiến đạt được 3.757 tỷ, tăng 4,01% KH, trong đó lãi của mặt hàng cao su đạt 3.471 tỷ, tăng 4,3% KH. Về sản lượng khai thác, trong năm 2006, toàn Tập đoàn ước khai thác được 310.000 tấn, chế biến được 321.000 tấn, tiêu thụ 317.000 tấn, trong đó xuất khẩu và ủy thác xuất khẩu 184.000 tấn. Giá thành bình quân một tấn mủ cao su trong năm nay là 19,3 triệu đồng (kế hoạch là 19,559 triệu đồng), trong khi giá bán đạt 30,251 triệu đồng/tấn.

Ngoài ra, toàn Tập đoàn cũng thực hiện được 22.7896 m3 gỗ sơ chế, đạt 111,17% KH, 8.096 m3 gỗ tinh chế, và 640.221 đôi đế giày thể thao, đạt 113,96% KH; riêng mặt hàng bóng thể thao thực hiện được 1.385.225 quả, chỉ đạt 59,71% KH. Tập đoàn cũng nộp ngân sách nhà nước 1.230,608 tỷ đồng, chi cho xây dựng cơ bản tổng cộng 1.768,300 tỷ đồng.N.K

Báo cáo phân tích thị trường