Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Ðến năm 2015, cả nước có một triệu ha cây cao-su
31 | 05 | 2008
Theo kế hoạch xây dựng chiến lược phát triển của Tập đoàn Công nghiệp cao-su Việt Nam, đến năm 2015, cả nước sẽ có một triệu ha cây cao su.
Trong hai ngày 26, 27-5, tại TP Hồ Chí Minh, Tập đoàn Công nghiệp cao-su Việt Nam tổ chức Ðại hội đại biểu công nhân viên chức năm 2008. Dự Ðại hội gồm 366 đại biểu của 95 công ty đại diện cho gần 93.400 cán bộ công nhân viên trong toàn ngành; đại biểu Tỉnh trưởng hai tỉnh Công-pông-thom và Ka-ra-chê (Cam-pu-chia) cùng đại diện UBND các tỉnh có trồng cao-su.

Phát biểu tại Ðại hội, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp cao-su Hồ Xuân Hùng, nhấn mạnh: Các chỉ tiêu mà Ðại hội công nhân viên chức hai năm (2006 - 2007) đề ra đều tăng cao và vượt về năng suất - chất lượng - doanh thu và lợi nhuận. Gắn với hiệu quả trên, thu nhập tiền lương của CBCNV bình quân năm 2007 đạt hơn 53 triệu đồng/người/năm, cao gấp 4,5 lần bình quân thu nhập đầu người cả nước (bằng gần 4,5 triệu đồng); gấp 7,5 lần thu nhập bình quân của nông dân. Ðã có hơn 40 nghìn công nhân khá giả thuộc diện đóng thuế thu nhập cá nhân.

Về sản lượng mủ cao-su khai thác, chế biến trong hai năm đạt hơn 650 nghìn tấn, năng suất bình quân đạt 1,8 tấn/ha. Khu vực Ðông Nam Bộ đạt 2 tấn/ha. Ðến nay đã có tám công ty, 52 nông trường đạt hơn 2 tấn mủ cao-su/ha. Doanh thu của Tập đoàn hai năm 2006 - 2007 đạt 22.333 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 8.007 tỷ đồng. Công tác tái canh trồng mới đạt 24.163 ha, trong đó khai hoang trồng mới tại miền trung, Tây Bắc gồm 1.325,7 ha, tại CHDCND Lào do Công ty cổ phần cao-su Việt Lào: 10.100 ha; Cam-pu-chia 270 ha trong đó Công ty cổ phần Phú Riềng Ka-ra-chê trồng 200 ha.

Theo kế hoạch xây dựng chiến lược phát triển của Tập đoàn CNCSVN từ 2008 - 2010 và từ 2010 đến 2015 tập trung dồn sức thực hiện phát triển cây cao-su theo hướng chất lượng, hiệu quả từ việc áp dụng khoa học kỹ thuật, chọn giống lai ghép đến việc trồng, chăm sóc vườn cây kiến thiết cơ bản xuống còn năm năm cho khai thác ở Công ty cao-su Phú Riềng, Dầu Tiếng, Lộc Ninh, Tây Ninh như hiện nay... để đến năm 2015 góp phần thành công của chương trình một triệu ha cao-su.
Nguồn: kinhte24h.com
Báo cáo phân tích thị trường