Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tình hình sản xuất và xuất khẩu cao su của một số nhà máy cao su Việt nam
25 | 06 | 2007
Đến hết tháng 4/2007, Công ty Cao su Bình Long đã khai thác được 4.800,4 tấn mủ, đạt 17,11% kế hoạch. Các nông trường đạt sản lượng khai thác cao là Đồng Nơ: 629,02 tấn (19,18% kế hoạch), Trà Thanh: 571,72 tấn (18,68%), Minh Hưng: 640,91 tấn (18,31%)… Hai nhà máy chế biến của công ty đã chế biến được 5.331 tấn mủ đạt chất lượng tốt.
Công ty Cao su Bình Long:
Đến hết tháng 4/2007, Công ty Cao su Bình Long đã khai thác được 4.800,4 tấn mủ, đạt 17,11% kế hoạch. Các nông trường đạt sản lượng khai thác cao là Đồng Nơ: 629,02 tấn (19,18% kế hoạch), Trà Thanh: 571,72 tấn (18,68%), Minh Hưng: 640,91 tấn (18,31%)… Hai nhà máy chế biến của công ty đã chế biến được 5.331 tấn mủ đạt chất lượng tốt. Giá cao su xuất sang thị trường các nước những tháng đầu năm vẫn ổn định ở mức cao nên doanh thu 4 tháng đầu năm của công ty đạt 226,363 tỷ đồng.
 
Công ty Cao su Quảng Trị:
Lượng cao su chế biến của công ty trong 3 tháng đầu năm là 1.029,3 tấn cao su quy khô (trong đó chế biến từ vườn cây khai thác 727,8 tấn và chế biến từ cao su thu mua là 301,5 tấn), giá bán bình quân trên 31,7 triệu đồng/tấn. Công ty Cao su Quảng Trị phấn đấu đưa sản lượng cao su khai thác và chế biến cả năm 2007 đạt trên 9.300 tấn quy khô, năng suất vườn cây đạt trên 1,8 tấn/ha.
 
Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình: 4
 4 tháng đầu năm, Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình đã tiêu thụ 2.357 tấn cao su, doanh thu trên 74 tỷ, giá bán bình quân 31,7 triệu đồng, lương bình quân hơn 2,5 triệu đồng/người/tháng. Kế hoạch khai thác tháng 5 của công ty là 260 tấn, chế biến 290 tấn.
Một trong những nhiệm vụ quan trọng của công ty là tiếp tục khắc phục thiệt hại bởi cơn bão số 9 vào tháng 11 năm 2006. Công ty đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ cưa cắt, móc gốc, dọn cành nhánh và cày ải để tổ chức phóng nọc, khoan hố đảm bảo trồng mới đúng mùa vụ. Đến ngày 30/4, đã cưa cắt xong 396 ha, móc gốc dọn cành 380 ha, phóng nọc 175 ha và khoan hố 157 ha. Trong tháng 4, do ảnh hưởng của gió đã làm gãy đổ 1.485 cây cao su. Cộng dồn 4 tháng có 7.946 cây cao su bị gãy đổ.


Nguồn tin: Vinanet
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ