Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Quảng Trị: Cao su tiểu điền nhiều nhưng năng suất thấp
20 | 09 | 2007
Tỉnh Quảng Trị hiện có gần 12.000 ha cao su, trong đó cao su tiểu điền chiếm hơn 70% diện tích, cao su doanh nghiệp quản lý chiếm gần 30%. Qua thực tế kinh doanh cây cao su cho thấy: cao su tiểu điền nhiều, nhưng không "mạnh".

Cao su tiểu điền ở Quảng Trị phát triển mạnh từ gần 7 năm trở lại đây, tập trung ở các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Hướng Hoá. Qua thực tế, các lô cao su tiểu điền đã và đang khai thác cho thấy năng suất đạt rất thấp, trên dưới 800 kg mủ khô/ha/năm, chỉ bằng 50% năng suất của cao su doanh nghiệp quản lý.

Các nhà chuyên môn và quản lý về cây cao su ở Quảng Trị xác định 5 nguyên nhân cơ bản tác động xấu đến quá trình trồng và kinh doanh cây cao su tiểu điền gồm: cao su tiểu điền diện tích thường nhỏ, phân tán; nằm ở vùng miền núi hay vùng sâu, nơi kinh tế còn chưa phát triển dẫn đến khó khăn trong việc chuyển giao khoa học và công nghệ trong quá trình trồng, chăm sóc và thu hoạch. Đây là một trong các yếu tố quyết định đến lợi nhuận của cây cao su. Mặt khác, nhiều hộ nông dân do chạy theo phong trào, nhưng lại thiếu vốn, thiếu kỹ thuật, có hộ trồng cây giống không rõ nguồn gốc, trồng xen canh không đúng kỹ thuật, khai thác không đúng qui trình nên ảnh hưởng cho cả trước mắt và lâu dài khi kinh doanh cao su tiểu điền. Ngoài ra còn có hiện tượng tranh mua tranh bán giữa doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và chủ rừng cao su trên địa bàn, đã dẫn đến khai thác không đúng qui trình và đầu tư trở lại không đúng mức đối với cao su tiểu điền. Do vậy, các nhà quản lý cũng như người trồng cao su ở Quảng Trị đang cần một mô hình quản lý thống nhất về cây cao su./.TTXVN
Báo cáo phân tích thị trường