Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Đến năm 2020, Lai Châu sẽ có hơn 20.000 ha cây cao su tập trung hàng hoá
04 | 09 | 2008
Triển khai Đề án phát triển cây cao su đến năm 2020, đến nay Lai Châu đã trồng được hơn 800 ha.
Năm 2009, tỉnh sẽ trồng mới 3.000 ha cao su tại huyện Sìn Hồ và Phong Thổ. Ban chỉ đạo chương trình phát triển cây cao su tỉnh đã thông qua quyết định ban hành quy định tạm thời chính sách chuyển đổi đất và hỗ trợ đầu tư phát triển cao su đại điền trên địa bàn. Các loại đất được chuyển đổi sang trồng cao su là đất đang sử dụng vào mục đích nông - lâm nghiệp kém hiệu quả, đất chưa sử dụng có độ cao dưới 700 m, có tầng đất dầy trên 0,7 m, có độ dốc dưới 40%, nằm trong vùng quy hoạch trồng cao su. Giá trị góp vốn được tính 10 triệu đồng/ha, không phân biệt vị trí, hạng đất, loại đất, không được chuyển nhượng. Đất góp vào công ty sau khi trồng cao su được Công ty cổ phần cao su Lai Châu khoán lại cho các hộ chăm sóc, bảo vệ. Trong thời gian chăm sóc bảo vệ, các hộ được trồng xen cây ngắn ngày theo quy trình kỹ thuật của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn....
Đến năm 2020, tỉnh phấn đấu có trên 20.000 ha cây cao su tập trung hàng hoá (trong đó 12.000 ha cao su được khai thác mủ, 800 ha cao su trong thời kỳ kiến thiết cơ bản, cho năng suất bình quân 10 - 12 tạ mủ khô/ha/năm, tạo việc làm cho trên 10 nghìn lao động thường xuyên, có thu nhập trên 1,5 triệu đồng/tháng...). Tổng kinh phí cần hơn 2000 tỷ đồng. Cao su được trồng tại 4 vùng: Vùng I gồm 8 xã vùng thấp huyện Sìn Hồ; vùng II gồm 4 xã thuộc lưu vực sông Nậm Na huyện Sìn Hồ, vùng III gồm 8 xã thuộc lưu vực sông Nậm Na huyện Phong Thổ, vùng IV gồm 3 xã dọc sông Đà huyện Mường Tè.Nguồn: agroviet.gov.vn
Báo cáo phân tích thị trường