Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thanh Hóa mới trồng được 71 ha cao su tiểu điền, đạt 3,5% kế hoạch
28 | 08 | 2008
Năm 2008, toàn tỉnh Thanh Hoá có kế hoạch trồng mới 2.000 ha cao su, trong đó có 1.000 ha cao su đại điền ở các nông, lâm trường và 1.000 ha cao su tiểu điền thuộc 5 huyện Cẩm Thủy, Như Xuân, Như Thanh, Ngọc Lặc và Thọ Xuân. Từ tháng 7, khi cây giống đưa về và thời tiết có mưa rào cũng là thời điểm các địa phương bắt đầu trồng mới cao su.
Tuy nhiên, năm nay tiến độ trồng cao su ở các địa phương rất chậm. Đến đầu tháng 8, toàn tỉnh mới trồng được 71 ha cao su tiểu điền gồm huyện Như Thanh trồng được 65 ha và Cẩm Thủy trồng được 6 ha. Riêng cao su đại điền kế hoạch trồng ở các Nông trường Phúc Do, Thạch Thành và Bãi Trành đến nay chưa trồng được cây nào.

Khó khăn đối với việc trồng cao su đại điền là do công tác chuyển đổi đất rừng sản xuất sang trồng cao su chậm được thực hiện. Còn khó khăn trong việc trồng cao su tiểu điền do diện tích trồng cao su chưa được quy hoạch cụ thể; các hộ nông dân nhiều huyện có diện tích trồng mới chưa nhận được vốn trồng mới của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam.

Để kế hoạch trồng mới cao su bảo đảm tiến độ, Công ty Cao su Thanh Hóa sớm hoàn chỉnh quy hoạch trồng cao su trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam nhanh chóng bố trí nguồn vốn cho các hộ dân phát triển cao su tiểu điền.
Nguồn: http://vinanet.vn
Báo cáo phân tích thị trường