Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tập trung cao cho việc phát triển cao su đến năm 2015
02 | 08 | 2009
Hội nghị triển khai Quyết định 750/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch phát triển cao su đến năm 2015 và tầm nhìn đến 2020, được tổ chức vào sáng 30/7 tại Gia Lai.

Theo tài liệu Hội nghị, từ nay đến năm 2015, cả nước sẽ tiếp tục trồng mới 220.000 ha cao su để nâng tổng diện tích đạt 800.000 ha, sản lượng mủ đạt 1,1 triệu tấn; kim ngạch xuất khẩu đạt 1,8 tỷ USD. Đến năm 2020 diện tích cao su ổn định ở mức 800.000 ha, sản lượng mủ đạt 1,2 triệu tấn và kim ngạch xuất khẩu đạt 2 tỷ USD.

Để đạt mục tiêu trên, Chính phủ đã quy hoạch cao su ở các vùng, trong đó Đông Nam Bộ tiếp tục trồng mới 25.000 ha trên đất sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả và chuyển đổi đất rừng tự nhiên là rừng sản xuất nghèo phù hợp với cao su, để ổn định diện tích 390.000 ha cao su. Với vùng Tây Nguyên, tiếp tục trồng mới khoảng 100.000 ha trên đất đang sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả, đất chưa sử dụng, chuyển đổi đất rừng tự nhiên thuộc rừng sản xuất nghèo phù hợp trồng cao su, để ổn định diện tích 280.000 ha. Ngoài ra, các vùng duyên hải Nam Trung bộ, Bắc Trung bộ và các tỉnh Tây Bắc cũng được định hướng quy hoạch cao su với diện tích ổn định từ 40.000 ha đến 80.000 ha.

Tổng mức đầu tư cho mục tiêu trên là khoảng 30.000 tỷ đồng, trong đó vốn Nhà nước đầu tư hạ tầng (gồm: điện, đường, trường, trạm thuộc vùng dự án) và đào tạo nghề. Còn lại là vốn của doanh nghiệp, dân; vốn tín dụng đầu tư phát triển theo quy định và vốn tín dụng thương mại.Theo FSIU
Báo cáo phân tích thị trường