Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giá cao su physical trên thị trường châu Á ngày 29/7
29 | 07 | 2009
Giá cao su physical trên thị trường châu Á ngày 29/7

 

Loại
Giá
+/-
Thai RSS3 (T8)
1,93 USD/kg
+0,03
Thai RSS3 (T9)
1,93 USD/kg
+0,03
Thai STR20 (T8)
1,90 USD/kg
+0,03
Thai STR20 (T9)
1,90 USD/kg
+0,03
Malaysia SMR20 (T8)
1,84 USD/kg
-0,03
Malaysia SMR20 (T9)
1,84 USD/kg
-0,03
Indonesia SIR20 (T8)
0,78 USD/lb
0
Indonesia SIR20 (T9)
0,78 USD/lb
0
Thai USS3
 60 baht/kg
+2
Thai 60-percent latex (drums, T8)
1.380 USD/tấn
+80
Thai 60-percent latex (bulk, T8)
 1.300 USD/tấn
+20

(Vinanet)Báo cáo phân tích thị trường