Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
AGROINFO công bố báo cáo Quý III ngành hàng Mía đường Việt Nam và Triển vọng 2009
16 | 09 | 2009
Báo cáo ngành “Báo cáo Quý III ngành hàng Mía đường Việt Nam và Triển vọng 2009” là báo cáo đầu tiên về ngành Mía đường Việt Nam do Trung tâm thông tin PTNNNT – Viện Chính sách và chiến lược PTNNNT thực hiện. Báo cáo nhằm cung cấp các thông tin cơ bản, chuyên sâu và cập nhật nhất về thị trường mía đường Việt Nam, trong đó bao gồm cả các phân tích về tình hình sản xuất và triển vọng giá cả trên thị trường Việt Nam đến hết năm 2009.

 Báo cáo cũng đề cập đến các vấn đề nổi cộm của ngành sản xuất dường Việt Nam hiện nay như sức ép thiếu mía nguyên liệu, các nhà máy hoạt động dưới công suất và giá thành sản xuất cao. Trong nội dung của báo cáo, ba doanh nghiệp điển hình của ngành Mía đường Việt Nam trên sàn giao dịch chứng khoán sẽ được phân tích dựa trên những kết quả kinh doanh quý II/2009: Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (BHS), Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (LSS) và Công ty cổ phần Bourbon Tây Ninh (SBT).

Báo cáo được chia thành bốn phần chính: i) Thị trường đường thế giới năm 2009; ii) Thị trường mía đường Việt Nam quý III/2009; iii) Triển vọng thị trường Mía đường Việt Nam quý IV/2009; và iv) Doanh nghiệp mía đường trên sàn chứng khoán

“Báo cáo Quý III ngành hàng Mía đường Việt Nam và Triển vọng 2009”sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp đánh giá hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và thương mại ngành hàng mía đường Việt Nam, đặc biệt các nhà đầu tư, quỹ tài chính, ngân hàng, công ty chứng khoán. Tất cả các thông tin, số liệu trong báo cáo được tham khảo và thu thập từ các nguồn thông tin đã được công bố công khai của các tổ chức và cơ quan nghiên cứu có uy tín trong nước và quốc tế như Bộ Nông nghiệp & PTNT, Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan, Ban nghiên cứu nông nghiệp nước ngoài/ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (FAS/USDA), Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng thế giới (WB)...

 


Xem thông tin về báo cáo tại đâyAGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường