Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
AGROINFO công bố báo cáo ngành gỗ Việt Nam quý 3 năm 2009
15 | 09 | 2009
Năm 2009, ngành hàng gỗ thế giới đang phải đối mặt với sự suy thoái của thị trường do ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng kinh tế, tài chính. Sự suy giảm về nhu cầu sử dụng dẫn tới sự suy giảm xuất khẩu ngành gỗ trên toàn cầu. 4 tháng đầu năm 2009, ngành gỗ Việt Nam cũng cùng chung xu hướng suy thoái nhưng từ tháng 5 trở đi, những dấu hiệu của sự phục hồi đã xuất hiện.


Vậy đâu là nguyên nhân thúc đẩy sự phục hồi của ngành gỗ và những yếu tố nào sẽ tác động mạnh vào xuất khẩu gỗ Việt Nam? Báo cáo quý III ngành Gỗ Việt Nam và triển vọng năm 2009-2010 sẽ cung cấp các thông tin cơ bản để trả lời các câu hỏi đó và đồng thời sẽ đề cập một cách chuyên sâu, cập nhật nhất về thị trường gỗ, tình hình xuất khẩu, những thuận lợi, khó khăn cũng như những cơ hội, thách thức, xu hướng chung cũng như triển vọng trong ngắn hạn và trung hạn.

Báo cáo được chia thành 5 phần chính: i) Hiện trạng trồng rừng, chăm sóc và khai thác gỗ trong nước năm 2008; ii) Tình hình nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam; iii) Xuất khẩu gỗ Việt Nam năm 2008 và tám tháng đầu năm 2009; iv) Thị trường gỗ thế giới; v) Triển vọng thị trường gỗ năm 2009 và 2010;

“Báo cáo Quý III ngành hàng gỗ Việt Nam và Triển vọng 2009-2010” sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp đánh giá hoạt động lĩnh vực sản xuất và thương mại ngành hàng gỗ Việt Nam, đặc biệt các nhà đầu tư, quỹ tài chính, ngân hàng, công ty chứng khoán. Tất cả các thông tin, số liệu trong báo cáo được tham khảo và thu thập từ các nguồn thông tin đã được công bố công khai của các tổ chức và cơ quan nghiên cứu có uy tín trong nước và quốc tế như Bộ Nông nghiệp & PTNT, Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan, Hiệp hội gỗ và Lâm sản Việt Nam, Ban nghiên cứu nông nghiệp nước ngoài/ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (FAS/USDA), Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng thế giới (WB)...


Xem thông tin về báo cáo tại đâyAGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường