Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
AGROINFO công bố báo cáo thường niên ngành hàng cà phê Việt Nam năm 2008 và triển vọng 2009
23 | 03 | 2009
Tiếp theo các báo cáo ngành hàng khác, Trung tâm Thông tin PTNNNT công bố “Báo cáo Thường niên ngành hàng cà phê Việt Nam năm 2008 và Triển vọng 2009”.

Trung tâm Thông tin PTNNNT (AGROINFO) - Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT (IPSARD), Bộ Nông nghiệp & PTNT xin gửi tới Quý độc giả lời chào trân trọng nhất .
Tiếp theo các báo cáo ngành hàng khác, Trung tâm Thông tin PTNNNT công bố “Báo cáo Thường niên ngành hàng cà phê Việt Nam năm 2008 và Triển vọng 2009”. Báo cáo được thực hiện dựa trên những phân tích toàn diện và cập nhật nhất các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường cà phê năm 2008 và triển vọng xu hướng của thị trường xuất khẩu trong nước và quốc tế năm 2009.

Báo cáo được chia thành 6 phần chính: i) Tình hình sản xuất cà phê trong nước năm 2008; ii) Tình hình tiêu dùng cà phê của Việt Nam; iii) Xuất khẩu cà phê Việt Nam năm 2008; iv) Doanh nghiệp xuất khẩu cà phê Việt Nam năm 2008; v) Thị trường cà phê thế giới năm 2008; vi) Triển vọng thị trường cà phê năm 2009.

“Báo cáo thường niên ngành hàng cà phê Việt Nam 2008 và Triển vọng 2009” sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách cấp trung ương và địa phương, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và thương mại ngành hàng cà phê Việt Nam. Tất cả các thông tin, số liệu trong báo cáo được tham khảo và thu thập từ các nguồn thông tin đã được công bố công khai của các tổ chức và cơ quan nghiên cứu có uy tín trong nước và quốc tế như Bộ Nông nghiệp & PTNT, Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan, Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam (VICOFA), Hiệp Hội cà phê Thế giới (ICO), Hiệp hội cà phê Brazil, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng thế giới (WB)...

Xem thông tin chi tiết báo cáo tại đâyAGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường