Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
AGROINFO công bố “Báo cáo Thường niên ngành hàng cà phê Việt Nam quý 2 năm 2012”
10 | 07 | 2012
Báo cáo được thực hiện dựa trên những phân tích toàn diện và cập nhật nhất các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường cà phê những tháng đầu năm 2012 và triển vọng xu hướng của thị trường xuất khẩu trong nước và quốc tế cuối năm 2012.

Báo cáo được chia thành 2 phần chính: i) Tình hình thị trường cà phê nửa đầu năm 2012; ii) Triển vọng Thị trường cà phê niên vụ 2012/2013;

 

“Báo cáo Thường niên ngành hàng cà phê Việt Nam quý II năm 2012” sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và thương mại ngành hàng cà phê Việt Nam. Tất cả các thông tin, số liệu trong báo cáo được tham khảo và thu thập từ các nguồn thông tin đã được công bố công khai của các tổ chức và cơ quan nghiên cứu có uy tín trong nước và quốc tế như Bộ Nông nghiệp & PTNT, Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan, Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam (VICOFA), Hiệp Hội cà phê Thế giới (ICO), Hiệp hội cà phê Brazil, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng thế giới (WB)...
 

Thông tin về báo cáo xem tại đây

 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NGÀNH HÀNG CÀ PHÊ VIỆT NAM NĂM 2011 VÀ TRIỂN VỌNG 2012
 AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường