Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
AGROINFO công bố "Báo cáo thường niên ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2012 và triển vọng năm 2013"
28 | 01 | 2013
Ngày 28/1/2013, Agroinfo công bố phát hành"Báo cáo thường niên ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2012 và triển vọng năm 2013 "

Báo cáo thường niên ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2012 và triển vọng năm 2013 đưa ra những phân tích toàn diện và cập nhật về các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường thịt trong nước, thế giới năm 2012 và triển vọng thị trường Việt Nam năm 2013.

• Tình hình sản xuất tiêu thụ thịt của Việt Nam và thế giới
• Thương mại thịt Việt Nam và thế giới
• Giá thịt và các yếu tố ảnh hưởng đến giá thịt trong năm 2012
• Triển vọng thị trường thịt năm 2013


Báo cáo thường niên ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2012 và triển vọng năm 2013 sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách cấp trung ương và địa phương, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp trong công tác hoạch định chính sách và thông tin tham khảo. Các số liệu trong báo cáo được thu thập từ các nguồn thông tin đã công bố công khai của các tổ chức nghiên cứu có uy tín như Tổ chức lương thực thế giới (FAO), Ban Nông nghiệp nước ngoài (FAS) của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan.

 

Xem thông tin về báo cáo tại đâyAGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường