Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
AGROINFO công bố "Báo cáo thường niên ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2013 và triển vọng năm 2014"
31 | 12 | 2013
AGROINFO xin giới thiệu đến Qúy độc giả “Báo cáo thường niên ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2013 và triển vọng năm 2014”.
Báo cáo thường niên ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2013 và triển vọng năm 2014 đưa ra những phân tích toàn diện và cập nhật về các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường thịt trong nước, thế giới năm 2013 và triển vọng thị trường Việt Nam năm 2014. 
 
• Tình hình sản xuất tiêu thụ thịt của Việt Nam và thế giới năm 2013
• Thương mại thịt Việt Nam và thế giới năm 2013
• Giá thịt và các yếu tố ảnh hưởng đến giá thịt trong năm 2013
• Triển vọng thị trường thịt năm 2014
 
Báo cáo thường niên ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2013 và triển vọng năm 2014 sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách cấp trung ương và địa phương, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp trong công tác hoạch định chính sách và thông tin tham khảo. Các số liệu trong báo cáo được thu thập từ các nguồn thông tin đã công bố công khai của các tổ chức nghiên cứu có uy tín như Tổ chức lương thực thế giới (FAO), Ban Nông nghiệp nước ngoài (FAS) của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan.
 
 


AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường