Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
AGROINFO công bố "Báo cáo thường niên ngành hàng cà phê Việt Nam 2013 và Triển vọng 2014"
03 | 03 | 2014
Tiếp theo các báo cáo ngành hàng khác, Trung tâm Thông tin PTNNNT công bố “Báo cáo Thường niên ngành hàng cà phê Việt Nam năm 2013 và Triển vọng 2014”. Báo cáo được thực hiện dựa trên những phân tích toàn diện và cập nhật nhất các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường cà phê năm 2013 và triển vọng xu hướng của thị trường xuất khẩu trong nước và quốc tế năm 2014.
Báo cáo được chia thành 3 phần chính: i) Thị trường cà phê Việt Nam năm 2013; ii) Thị trường cà phê thế giới năm 2013; iii) Triển vọng thị trường cà phê năm 2014.
 
“Báo cáo thường niên ngành hàng cà phê Việt Nam 2013 và Triển vọng 2014” sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và thương mại ngành hàng cà phê Việt Nam. Tất cả các thông tin, số liệu trong báo cáo được tham khảo và thu thập từ các nguồn thông tin đã được công bố công khai của các tổ chức và cơ quan nghiên cứu có uy tín trong nước và quốc tế như Bộ Nông nghiệp & PTNT, Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan, Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam (VICOFA), Hiệp Hội cà phê Thế giới (ICO), Hiệp hội cà phê Brazil, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng thế giới (WB)...
 
 


AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường