Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
AGROINFO công bố "Báo cáo thường niên ngành hàng phân bón năm 2012 và triển vọng năm 2013"
22 | 03 | 2013
Trung tâm Thông tin PTNNNT xin công bố với Quý độc giả Báo cáo thường niên ngành hàng phân bón năm 2012 và triển vọng năm 2013. Báo cáo nhằm mục đích đưa ra các phân tích toàn diện và cập nhật nhất về hiện trạng của ngành phân bón Việt Nam, trong đó đi sâu vào phân tích thị trường phân bón năm 2012 và dự báo năm 2013 với những dự báo về cung, cầu và mặt bằng giá. Báo cáo còn phân tích chi tiết các yếu tố về cầu, các nguồn cung sản xuất trong nước và nhập khẩu, diễn biến giá phân bón nhập khẩu và giá phân bón bán lẻ trên thị trường trong nước trong bối cảnh tương quan với các diễn biến tương ứng trên thị trường thế giới.


Báo cáo tập trung vào những nội dung chính:
(1) Cung, cầu thị trường phân bón thế giới và trong nước
(2) Thương mại phân bón thế giới và trong nước
(3) Biến động giá cả thị trường thế giới và trong nước
(4) Triển vọng của thị trường năm 2013


Báo cáo thường niên ngành hàng phân bón năm 2012 và triển vọng năm 2013 sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hồ tiêu. Tất cả các thông tin, số liệu trong báo cáo được tham khảo và thu thập từ các nguồn thông tin đã được công bố công khai của các tổ chức và cơ quan nghiên cứu có uy tín trong nước và quốc tế như Tổ chức Nông lương Thế giới (FAO), Hiệp hội Phân bón quốc tế (IFA), Cục Trồng trọt- Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Tổng cục Hải Quan, Tổng cục Thống kê...


Thông tin về báo cáo xem tại đây
 AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường