Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Áp thuế nhập khẩu 6% phân bón NPK có hoặc không bổ sung trung vi lượng
06 | 03 | 2013
Mặt hàng phân bón NPK có hoặc không bổ sung trung vi lượng ở dạng viên hoặc các dạng tương tự hoặc đóng gói trong bao bì với trọng lượng cả bì không quá 10 kg, thuộc phân nhóm 3105.10.00, mã 3105.10.00.20, thuế suất NK ưu đãi 6%.

Mặt hàng phân bón NPK có hoặc không bổ sung trung vi lượng loại khác thuộc mã số 3105.20.00.00, thuế suất thuế NK ưu đãi 6%.


Đó là hướng dẫn của Tổng cục Hải quan trước vướng mắc của Công ty TNHH YARA Việt Nam và Công ty TNHH TM Hoàng Lê trong việc phân loại mặt hàng phân bón NPK có bổ sung trung vi lượng.


Tổng cục Hải quan cho biết, căn cứ để phân loại mặt hàng này là Biểu Thuế NK ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư 184/2010/TT-BTC; tham khảo chú giải chi tiết HS 2007 nhóm 31.05.


Doanh nghiệp nên liên hệ với cục hải quan tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp làm thủ tục NK để được giải quyết cụ thể


(Hải quan)
 Báo cáo phân tích thị trường