Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Báo cáo Thường niên ngành hàng Hồ tiêu Việt Nam năm 2008 và Triển vọng 2009
03 | 03 | 2009
Trung tâm Thông tin PTNNNT (AGROINFO) - Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT (IPSARD), Bộ Nông nghiệp & PTNT xin gửi tới Quý độc giả lời chào trân trọng nhất .
Tiếp theo các báo cáo ngành hàng khác, Trung tâm Thông tin PTNNNT công bố “Báo cáo Thường niên ngành hàng Hồ tiêu Việt Nam năm 2008 và Triển vọng 2009”. Đây là lần đầu tiên báo cáo thường niên ngành hàng hồ tiêu Việt Nam được thực hiện dựa trên những phân tích toàn diện và cập nhật nhất các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường hồ tiêu năm 2008 và triển vọng xu hướng của thị trường năm 2009.
Báo cáo được chia thành 5 phần chính:

i) Tình hình sản xuất hồ tiêu trong nước năm 2008;

ii) Xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam năm 2008;

iii) Các doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam năm 2008;

iv) Thị trường hạt tiêu thế giới;

v) Triển vọng ngành hàng hồ tiêu năm 2009.

“Báo cáo thường niên ngành hàng Hồ tiêu Việt Nam 2008 và Triển vọng 2009” sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách cấp trung ương và địa phương, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và thương mại ngành hàng hồ tiêu Việt Nam. Tất cả các thông tin, số liệu trong báo cáo được tham khảo và thu thập từ các nguồn thông tin đã được công bố công khai của các tổ chức và cơ quan nghiên cứu có uy tín trong nước và quốc tế như Bộ Nông nghiệp & PTNT, Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng thế giới (WB), Cục thống kê Hoa Kỳ (BEA)...

Xem thông tin về báo cáo tại đây


(AGROINFO)
Báo cáo phân tích thị trường