Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (International Pepper Community - IPC) đặt quan hệ hợp tác với Trung tâm Thông tin PTNNNT (Agroinfo).
12 | 06 | 2009
IPC đánh giá cao báo cáo thường niên ngành Hồ tiêu Việt Nam 2008 và triển vọng 2009 và đặt quan hệ hợp tác trao đổi thông tin 2 chiều, trong đó IPC sẽ gửi bản tin giá hồ tiêu thế giới hàng tuần cho Agroinfo và Agroinfo sẽ cung cấp các báo cáo thường niên, báo cáo định kỳ phân tích ngành hàng hồ tiêu cho IPC.

IPC đánh giá cao báo cáo thường niên ngành Hồ tiêu Việt Nam 2008 và triển vọng 2009 và đặt quan hệ hợp tác trao đổi thông tin 2 chiều, trong đó IPC sẽ gửi bản tin giá hồ tiêu thế giới hàng tuần cho Agroinfo và Agroinfo sẽ cung cấp các báo cáo thường niên, báo cáo định kỳ phân tích ngành hàng hồ tiêu cho IPC. Báo cáo thường niên ngành Hồ tiêu Việt Nam 2008 và triển vọng 2009 là báo cáo đầu tiên được xuất bản ở Việt Nam. Báo cáo được thực hiện dựa trên những phân tích toàn diện và cập nhật nhất các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường hồ tiêu năm 2008 và triển vọng xu hướng của thị trường năm 2009.

Giới thiệu về Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế: Hiệp Hội Hồ tiêu Quốc Tế là tổ chức liên chính phủ của các nước sản xuất hồ tiêu được thành lập từ năm 1972 theo quy định của UN – ESCAP. Hiện nay thành viên chính thức của IPC gồm Brazil, India, Indonesia, Malaysia, Sri Lanka và Việt Nam. Ngoài ra các thành viên không chính thức có tỉnh Hải Nam của Trung Quốc và Papua New Guinea. Tổng sản xuất và xuất khẩu hồ tiêu của những nước này chiếm 95% tổng lượng sản xuất và xuất khẩu của thế giới.AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường