Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
AGROINFO công bố Báo cáo Thường niên Ngành hàng Điều Việt Nam năm 2008 và Triển vọng 2009
08 | 04 | 2009
Thưa quý độc giả, lần đầu tiên Báo cáo Thường niên Ngành hàng Điều Việt Nam năm 2008 và Triển vọng 2009 được thực hiện và công bố bởi Trung tâm Thông tin PTNNNT, Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT.
Đây cũng là lần đầu tiên ở Việt Nam một báo cáo thường niên về ngành điều được thực hiện nhằm đưa ra những phân tích một cách toàn diện và cập nhật nhất các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường điều năm 2008 và triển vọng về các xu hướng của thị trường năm 2009.

• Diễn biến sản xuất, những vùng trồng điều chủ yếu của Việt Nam
• Biến động của giá cả thị trường điều trong nước và quốc tế
• Các nhân tố ảnh hưởng đến cung cầu điều quốc tế: các nước sản xuất điều chính
• Biến động xuất khẩu điều Việt Nam năm 2008 theo tháng
• Triển vọng năm 2009: Giá điều, cung cầu điều, các thị trường xuất khẩu điều triển vọng nhất

Báo cáo thường niên ngành hàng Điều Việt Nam 2008 và Triển vọng 2009 sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách cấp trung ương và địa phương, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp trong công tác hoạch định chính sách và thông tin tham khảo. Tất cả các số liệu trong báo cáo được thu thập từ các nguồn thông tin đã công bố công khai của các tổ chức nghiên cứu có uy tín như Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan, Hiệp hội Điều Việt Nam và Cục Trồng trọt-Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam.

Xem thông tin về báo cáo tại đây


AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường