Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sửa đổi quy định hỗ trợ lãi suất
17 | 03 | 2009
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 04 về việc sửa đổi, bổ sung quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức và cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất-kinh doanh.

Theo đó,  các tổ chức tín dụng cho vay vốn được bổ sung thêm là các công ty tài chính bao gồm: Cty Tài chính Cao su, Cty Tài chính Than & Khoáng sản Việt Nam, Cty Tài chính Cổ phần Dầu khí, Cty Tài chính Công nghiệp tàu thủy, Cty Tài chính Handico.

Ngoài ra, các khoản cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam thuộc ngành khai thác mỏ cũng thuộc đối tượng được hỗ trợ lãi suất.

Theo tính toán của Ngân hàng Nhà nước, với gói kích cầu 17.000 tỷ đồng hỗ trợ lãi suất của Chính phủ, các doanh nghiệp (DN) thuộc đối tượng được hỗ trợ lãi suất sẽ được vay tới 420.000 tỷ đồng vốn đưa vào sản xuất, kinh doanh.

Các ngân hàng thương mại đang áp dụng lãi suất cho vay đối với DN phổ biến ở mức 10 phần trăm/năm; nếu  thuộc đối tượng được hỗ trợ lãi suất vay theo Quyết định 131 DN chỉ phải trả lãi suất vay vốn ngân hàng là 6 phần trăm/năm; 4 phần trăm còn lại là phần được hỗ trợ lãi suất do Nhà nước cấp bù.Nguồn: www.tienphong.vn
Báo cáo phân tích thị trường