Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Ngân hàng Nhà nước khẳng định doanh nghiệp được hưởng lợi từ chính sách hỗ trợ lãi suất
17 | 03 | 2009
Trước một số thông tin cho rằng, các Ngân hàng thương mại (NHTM) mới chính là đối tượng được hưởng lợi từ chính sách hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Văn Giàu ngày 16-3 trên trang điện tử của NHNN khẳng định, không phải ngân hàng mà chính các doanh nghiệp được hưởng lợi từ chính sách hỗ trợ lãi suất này.

Thống đốc Nguyễn Văn Giàu giải thích, theo quy định hiện nay thì các NHTM đang áp dụng lãi suất cho vay đối với các doanh nghiệp phổ biến ở mức 10%/năm; nếu một doanh nghiệp thuộc đối tượng được hỗ trợ lãi suất vay theo Quyết định 131 của Thủ tướng Chính phủ chỉ phải trả lãi suất vay vốn ngân hàng là 6%/năm, 4% còn lại là phần được hỗ trợ lãi suất do Nhà nước cấp bù cho doanh nghiệp. Rõ ràng là doanh nghiệp đã giảm được chi phí lãi suất, từ đó có điều kiện thuận lợi hơn để giảm chi phí sản xuất, giảm giá thành, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển.

Theo tính toán của NHNN, với gói kích cầu 17.000 tỷ đồng hỗ trợ lãi suất của Chính phủ, các doanh nghiệp thuộc đối tượng được hỗ trợ lãi suất sẽ được vay tới 420.000 tỷ đồng vốn đưa vào sản xuất, kinh doanh.

Như vậy, chính sách hỗ trợ lãi suất của Chính phủ là nhằm trực tiếp tháo gỡ khó khăn cho doanh  nghiệp,  tạo  điều kiệncho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn giá rẻ (lãi suất thấp) để phát triển sản xuất, kinh doanh.

Theo thống kê của NHNN, tính đến ngày 13-3, vốn cho vay hỗ trợ lãi suất của các NHTM đã đạt con số 144.312 tỷ đồng. Trong đó vốn cho vay hỗ trợ lãi suất của các NHTM nhà nước và Quỹ tín dụng nhân dân trung ương đạt 114.537 tỷ đồng, của nhóm các NHTM cổ phần đạt 26.837 tỷ đồng, của nhóm các ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và ngân hàng 100% vốn nước ngoài đạt 2.983 tỷ đồng.Nguồn: www.nhandan.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường