Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giảm 40 - 50% phí tham dự Hội thảo Triển vọng thị trường nông nghiệp Việt Nam 2009
16 | 03 | 2009
Chương trình ưu đãi đặc biệt từ 8/3/2009 - 18/3/2009 giảm 40-50% phí tham dự dành cho doanh nghiệp vừa & nhỏ NNNT và nữ doanh nhân dự hộ thảo Triển vọng thị trường nông nghiệp Việt Nam 2009

Để hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ NNNT tiếp cận thông tin phân tích và dự báo thị trường nông sản 2009, Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT trân trọng thông báo Chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ NNNT có trụ sở ngoài Tp.HCM và các nữ doanh nhân đến dự Hội thảo Triển vọng thị trường nông nghiệp Việt Nam 2009, Tp.HCM, ngày 24-25 tháng 3 năm 2009.

IPSARD hân hạnh hỗ trợ trực tiếp cho các khách hàng bằng cách GIẢM PHÍ tham dự, và có chế độ PHÍ THAM DỰ ĐẶC BIỆT cho các đơn vị đăng ký số lượng tham dự từ 2 người trở lên và các nữ doanh nhân.

Để được IPSARD cung cấp hỗ trợ, khách hàng chỉ cần cung cấp thông tin khi đăng ký tham dự với các tổ chức Hội của mình về việc đáp ứng 1 trong 2 điều kiện:

1. Là doanh nghiệp vừa và nhỏ NNNT có trụ sở ngoài Tp.HCM, và là hội viên của 1 trong các tổ chức sau: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam, Hiệp hội Lương thực Việt Nam, Hội Lương thực và Thực phẩm Tp.HCM, hoặc khách hàng của Trung tâm Thông tin PTNNNT-Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT, Công ty Thương mại điện tử Tiên Phong-GoPhátđạt

2. Các khách hàng tham gia là nữ doanh nhân

Các ưu đãi theo đối tượng

Phí tham dự ban đầu (tính cho 1 vé tham dự)

Phí ưu đãi cho các DNVVN NNNT đăng ký từ 8-18/3/2009 (tính cho 1 vé tham dự)

Phí tham dự dành cho các nữ doanh nhân

Phí tham dự ưu đãi

Đơn vị đăng ký từ 2 vé trở lên

Bằng VND

3.500.000 VND

2.100.000 VND

1.900.000 VND

2.000.000 VND

Bằng USD

200 USD

120 USD

110 USD

115 USD

Chương trình ưu đãi chỉ kéo dài từ ngày 8/3/2009 đến hết ngày 18/3/2009. Xin trân trọng kính báo và Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT hân hạnh được sự quan tâm của Quý vị.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Trung tâm Thông tin PTNNNT, Viện Chính sách và Chiến lược PTNNT (AGROINFO/IPSARD)

6 Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng, HN; Tel: 844 3972 5153, Fax: 844 9726949

Email: banhang_agro@yahoo.com, Người liên hệ: Cô Trần Thu Trang(AGROINFO)
Báo cáo phân tích thị trường