Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Gia hạn thực hiện Dự án phát triển lâm nghiệp Việt Nam
03 | 09 | 2009
Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý gia hạn thời gian thực hiện Hiệp định viện trợ không hoàn lại trị giá 4,9 triệu ơ-rô do Quỹ Ủy thác lâm nghiệp (Quỹ TFF) tài trợ ủy thác qua Ngân hàng Thế giới trong khuôn khổ Dự án "Phát triển ngành lâm nghiệp" đến ngày 31-12-2010.

Theo đó, Bộ NN&PTNT cần chỉ đạo chủ dự án có biện pháp đẩy mạnh tiến độ giải ngân, xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai các nội dung trong thời gian gia hạn, bảo đảm các hoạt động của dự án đúng tiến độ, đạt mục tiêu đề ra. Quỹ TFF hỗ trợ tài chính cho việc thực thi Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam, với các mục tiêu ưu tiên quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học, góp phần bảo vệ môi trường, giảm thiểu tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Cải thiện đời sống người dân sinh sống tại các khu vực phụ thuộc vào rừng và gia tăng đóng góp của ngành lâm nghiệp vào nền kinh tế quốc dân. Đến nay Quỹ TFF đã hỗ trợ 22 dự án lâm nghiệp của Việt Nam với tổng kinh phí gần 28 triệu ơ-rô.Theo www.hanoimoi.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường