Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giá mía nguyên liệu tại đồng bằng sông Cửu Long tăng cao
15 | 09 | 2009
Hiện nay, một số nhà máy đường vùng đồng bằng sông Cửu Long bắt đầu sản xuất do một số vùng nguyên liệu bị ngập, nông dân thu hoạch mía chạy lũ.

Giá mía nguyên liệu được đẩy lên 680.000 đến 700.000 đồng/tấn, tăng khoảng 250.000 đồng/tấn so với mùa vụ trước. Theo dự báo, niên vụ mía 2009 - 2010, sản lượng đường sản xuất trong nước sẽ đạt 1,13 triệu tấn, tăng 13% so với niêm vụ trước.Theo www.nhandan.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường