Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
AGROINFO phát hành "Báo cáo thường niên ngành hàng mía đường Việt Nam 2011 và triển vọng 2012"
17 | 02 | 2012
AGROINFO xin giới trân trọng thiệu đến Qúy độc giả “Báo cáo thường niên ngành hàng mía đường Việt Nam 2011 và triển vọng 2012”.


Báo cáo thường niên ngành hàng mía đường Việt Nam 2011 và triển vọng 2012 đưa ra những phân tích toàn diện và cập nhật các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường mía đường trong nước, thế giới năm 2011 và triển vọng thị trường năm 2012. 

• Tình hình sản xuất mía đường của Việt Nam và thế giới
• Biến động giá cả thị trường mía đường trong nước và quốc tế
• Thương mại mía đường Việt Nam và thế giới 2011
• Triển vọng năm 2012: Xuất nhập khẩu và giá đường

Báo cáo thường niên ngành hàng mía đường Việt Nam 2011 và triển vọng 2012 sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách cấp trung ương và địa phương, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp trong công tác hoạch định chính sách và thông tin tham khảo. Các số liệu trong báo cáo được thu thập từ các nguồn thông tin đã công bố công khai của các tổ chức nghiên cứu có uy tín như Tổ chức lương thực thế giới (FAO), Ban Nông nghiệp nước ngoài (FAS) của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan.

 

Xem thông tin về báo cáo tại đây

 AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường