Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
AGROINFO phát hành "Báo cáo thường niên ngành hàng Cao su Việt Nam 2011 và Triển vọng 2012 "
05 | 03 | 2012
Thưa quý độc giả, tiếp nối thành công của Báo cáo Thường niên Ngành hàng Cao su Việt Nam những năm trước đó, Trung tâm thông tin Viện chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn phát hành "Báo cáo thường niên ngành hàng Cao su năm 2011 và triển vọng 2012". Báo cáo đưa ra những phân tích toàn diện và cập nhật nhất các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường cao su trong nước và thế giới năm 2011 và triển vọng về các xu hướng của thị trường năm 2012.

Báo cáo gồm những nội dung chính:

• Diễn biến sản xuất, những vùng trồng cây cao su chủ yếu của Việt Nam
• Biến động của giá cả thị trường trong nước và quốc tế
• Các nhân tố ảnh hưởng đến cung cầu cao su quốc tế: các nước sản xuất cao su chính; diến biến ngành công nghiệp ô tô, giá dầu lửa…
• Biến động xuất khẩu cao su Việt Nam năm 2011 theo tháng
• Chuyển động đáng chú ý của doanh nghiệp trong ngành.
• Triển vọng năm 2012: Giá cao su, cung cầu cao su, các thị trường xuất khẩu cao su triển vọng nhất.


Báo cáo thường niên ngành hàng Cao su Việt Nam 2011 và Triển vọng 2012 sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách cấp trung ương và địa phương, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp trong công tác hoạch định chính sách và thông tin tham khảo. Tất cả các số liệu trong báo cáo được thu thập từ các nguồn thông tin đã công bố công khai của các tổ chức nghiên cứu có uy tín như Tập đoàn nghiên cứu cao su quốc tế (IRSG), Hiệp hội các nước sản xuất cao su thiên nhiên (ANRPC), Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan và Cục Trồng trọt-Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam.

 

Xem thông tin về báo cáo tại đâyAGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường