Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu thuỷ sản giảm
30 | 10 | 2009
Xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam tính đến hết 9 tháng đầu năm 2009 đã đạt 873,5 nghìn tấn các loại, trị giá 3,03 tỷ USD, giảm 6,1% về khối lượng và 9,1% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong đó, tuy giảm 1,2% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái, tôm đông lạnh vẫn là mặt hàng xuất khẩu hàng đầu, với tổng kim ngạch đạt hơn 1,15 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 37,8%. Đứng thứ 2 vẫn là cá tra, basa với kim nghạch đạt 985,2 triệu USD. Mực, bạch tuộc đông lạnh đứng thứ 3 với giá trị xuất khẩu chỉ đạt 204,7 triệu USD, giảm 14,6% so với cùng kỳ 2008.

AGRONFO
Báo cáo phân tích thị trường