Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tổng sản lượng thuỷ sản 10 tháng đầu năm 2009 tăng 4,2%
29 | 10 | 2009
Theo số liệu mới công bố của Bộ NN và PTNT, tổng sản lượng thuỷ sản 10 tháng đầu năm 2009 ước đạt 3.978 nghìn tấn, tăng 4,2% so cùng kỳ năm trước.
Trong đó, sản lượng khai thác thủy sản đạt 1.833 nghìn tấn, tăng 4,6 % so với cùng kỳ năm 2008. Tháng 10, hoạt động khai thác thuỷ sản gặp khó khăn vì tình hình bão và áp thấp nhiệt đới. Sản lượng nuôi trồng thuỷ sản 10 tháng đạt 2.145 ngàn tấn, trong đó tháng 10/2009 ước đạt 200 ngàn tấn, tăng 89,4% so với kế hoạch, tăng 3,8 % so với cùng kỳ năm 2008.

AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ