Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Định hướng phát triển ngành muối đến năm 2010
09 | 10 | 2007
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang đẩy mạnh thực hiện quy hoạch phát triển muối công nghiệp đến 2010. Theo đó, đến năm 2005 sản lượng muối sẽ đạt 1,54 triệu tấn, năm 2010 sẽ đạt hơn 2,5 triệu tấn.… Chất lượng muối sẽ được nâng cao, đáp ứng 720 ngàn tấn cho ngành công nghiệp hóa chất, đáp ứng 300 ngàn tấn cho ngành sản xuất khác và xuất khẩu năm 2005. Đến năm 2010 cung cấp 1,5 triệu tấn cho ngành công nghiệp hóa chất, 500 ngàn tấn cho sản xuất khác và xuất khẩu.

Để làm được điều này, từ nay đến 2006, Bộ sẽ thực hiện các giải pháp : quy hoạch 6.600 ha sản xuất muối công nghiệp tại các tỉnh duyên hải miền Trung và Đông Nam bộ, từng bước xây dựng thành các khu công nghiệp muối ; đầu tư chiều sâu và mở rộng các đồng muối công nghiệp : Hòn Khói, Tri Cả, Cà Ná, Đầm Vua, Vĩnh Hảo ; đẩy mạnh tốc độ xây dựng đồng muối Quán Thẻ rộng 2.100ha với công xuất 300 ngàn tấn/năm ; xây dựng thêm 4.920 ha đồng muối công nghiệp mới tại Quảng Nam, Quảng Ngãi. Việc đầu tư mở rộng các đồng muối sẽ được triển khai theo hướng tập trung quy mô lớn để áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất, đầu tư chiều sâu nâng cao năng xuất đạt từ 140 đến 160 tấn/ha, đảm bảo chất lượng phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Ngoài ra, các bộ ngành và tỉnh Ninh Thuận cũng đang xúc tiến xây dựng mô hình khu công nghiệp tổ hợp muối-hóa chất tại Ninh Thuận nhằm tận dụng nguồn nước ót phục vụ nguyên liệu phát triển ngành hóa chất.

Hiện nay, năng lực sản xuất muối trong nước là 800 ngàn tấn, trong đó, muối công nghiệp là 230 ngàn tấn.(Nguồn: Văn phòng Bộ NN&PTNT)
Báo cáo phân tích thị trường